Nyheter

2019-06-28 Ny tobakslag från 1 juli 2019

Lagen angående rökförbud utökas att även gälla vissa allmänna platser utomhus, bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, busshållplatser och perronger, samt platser för idrott och lek (som fotbollsplaner och skridskobanor).

2019-06-04 Fjärrvärmeavstängning

Vattenfall kommer att utföra arbeten på fjärrvärmenätet. Det innebär att leveransen av fjärrvärme till fastigheterna kommer att avbrytas. Detta gäller TORSDAGEN den 13 JUNI från och med klockan 06.00 till och med 20.00

2019-03-14 Kostnader vid sen hyresinbetalning

Information om merkostnader som drabbar dig som hyresgäst vid sen inbetalning.

2019-03-05 Avstängt kommunalt vatten i hela Knivsta kommun natten 8-9 mars 21.00 - 09.00

Uppdaterat söndag 10 mars kl 15.00: Nu är vattnet drickbart igen Roslagsvattens prover är godkända - kokningsrekommendationen upphävd.

2019-02-26 Akut vattenläcka Brunnbyvägen 102

På grund av ett rör som har brustit i undercentralen så är inkommande vatten avstängt till fastigheten för reparation.

2019-02-06 Nu är nya hyrorna klara för 2019

Knivstabostäder, Kommunfastigheter och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om de nya hyrorna.

2019-02-01 Spolad is vid Gula villan

Nu har isen spolats för skridskoåkning vid Gula villan

2018-11-27 Ny rutin vid försenad hyresinbetalning

Vad händer om du inte betalar hyran i tid? Det är viktigt att betala hyran i tid. Från och med november 2018 skickas ett inkassokrav ut till dig som inte betalat in hyran innan förfallodagen.

2018-04-24 Vattenläcka Södervägen

På grund av ett reparationsarbete behöver Roslagsvatten stänga av vattnet till hushåll på Södervägen, måndag, 1/10, mellan klockan 09:00-16:00.

2018-03-08 Kundtjänst stängt pga utbildning

Kundtjänst stängt pga utbildning torsdagen den 15 mars.