Kvarteret Gärdet

Kvarteret Gärdet, adress Södervägen 21-27, är belagt intill Hälsohuset, Knivstas simhall och gym.

Södervägens 84 lägenheter byggdes 1967 och är fördelade på tio portar i fyra stycken trevåningsbyggnader. Området har en föreningslokal för hyresgästföreningen, en tvättstuga samt tre stycken miljöstugor.
Därtill finns fem kallgarage och 60 parkeringsplatser, varav 22 stycken är med el-plint.