Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8883 (96%) varav aktiva*3416
Interna (boende) 355 (4%) varav aktiva*227
Totalt 9238 varav aktiva*3643

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.