Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 9103 (96%) varav aktiva*3233
Interna (boende) 366 (4%) varav aktiva*233
Totalt 9469 varav aktiva*3466

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.