Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8992 (96%) varav aktiva*3681
Interna (boende) 363 (4%) varav aktiva*235
Totalt 9355 varav aktiva*3916

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.