Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 12095 (97%) varav aktiva*6408
Interna (boende) 373 (3%) varav aktiva*241
Totalt 12468 varav aktiva*6649

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.