Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 8959 (96%) varav aktiva*3733
Interna (boende) 360 (4%) varav aktiva*239
Totalt 9319 varav aktiva*3972

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.