Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 12214 (97%) varav aktiva*5098
Interna (boende) 377 (3%) varav aktiva*260
Totalt 12591 varav aktiva*5358

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.