Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 11456 (97%) varav aktiva*5697
Interna (boende) 371 (3%) varav aktiva*220
Totalt 11827 varav aktiva*5917

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.