Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 12259 (97%) varav aktiva*3813
Interna (boende) 381 (3%) varav aktiva*254
Totalt 12640 varav aktiva*4067

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.