Kvarteret Särsta

Kvarteret Särsta har adress Forsbyvägen 2-6, Centralvägen 2 och 4 samt Apoteksvägen 4. Husen är byggda 1964-66 samt 1985. Det är beläget i Knivstas absoluta centrum och består av flerbostadshus på 1 till 4 r o k. Alla hus har gårdar med lekplatser och gemensam tvättstuga och kvarterslokal.
Här finns parkering med eller utan elstolpe samt kallgarage för bilen.